Cenníky

Cenník služieb

Inštalačné a servisné práce: 13 € za každú započatú hodinu, cestovné do okruhu 25 km od Smoleníc je zdarma. Pri väčšom rozsahu prác je možnosť individuálnej dohody zľavy, pri nutnosti okamžitého zásahu, zásahu vo večerných alebo nočných hodinách je prirážka k cene služby 50%. Inštalácia u mňa zakúpeného software a hardware je v prípade záujmu zdarma.

 

Odvírenie počítača: 14 € za každú započatú hodinu. Ostatné podmienky ako pri bežných inštalačných a servisných prácach.

 

Návrh a montáž počítačovej siete: 16 € za každú započatú hodinu. Ostatné podmienky tiež ako pri bežných inštalačných a servisných prácach.

 

Návrh zostavy počítača: 17 €. Využite túto službu v prípade, že potrebujete iba poradiť, aký počítač by bol najvhodnejší pre Vaše potreby, a navrhnutú zostavu plánujete zakúpiť u iného predajcu. V prípade následného zakúpenia počítača u mňa tento poplatok samozrejme neplatíte.

 

Tvorba Webových stránok: 4999 € za jednoduchú prezentáciu na internete (stručný popis činnosti firmy, kontakty na firmu). Konkrétna cena z uvedeného rozsahu bude stanovená vopred dohodou podľa náročnosti grafickej úpravy a množstva grafických prvkov. Pre rozsiahlejšie prezentácie sa vopred dohodne členenie na jednotlivé stránky, pričom cena jednej stránky HTML kódu je stanovená na 8,50 - 15,00 € (podľa zložitosti, množstva grafických prvkov, prípadne nutnosti dodané materiály skenovať).

 

Aktualizácia Webových stránok: dohodou podľa rozsahu a frekvencie úprav pri aktualizácii stránok.

 

Skenovanie dokumentov a tvorba digitálnych archívov: 0,60 € za textový formát A4. Možnosť zlúčenia súvisiacich dokumentov do jedného súboru formátu PDF. Vytváranie štartovacích HTML stránok (automaticky sa štartujú pri vložení CD/DVD do mechaniky) s obsahom súborov napálených na CD/DVD: 1,80 € vytvorenie stránky + 0,20 € za každú pridanú položku. Napálenie archívu na CD/DVD: 2,60 € (cena je vrátane CD/DVD). Skenovanie grafických prvkov bez nutnosti ďalších úprav: 0,80 € za kus. V prípade požadovaných dodatočných grafických úprav alebo korekcií prirážka 1,80 - 6,90 € podľa náročnosti a rozsahu požadovaných úprav. Je možné skenovanie dokumentov s rozpoznaním a uložením do formátu DOC/DOCX (textové dokumenty) v cene 3,30 € za stranu formátu A4, alebo XLS/XLSX (tabuľky) v cene 3,40 € za stranu A4.

 

Skenovanie veľkoformátových výkresov: farebne skenujem veľkoformátové výkresy (technickú dokumentáciu, mapy a podobne) bez obmedzenia rozmerov. Jedinou podmienkou je, aby bolo možné výkresy skladať (nie je to vhodné pre veľmi staré archívne kópie, ktoré sa ľahko trhajú). Výsledná cena skenovania celého výkresu je potom závislá od jeho rozmerov ako násobku jednotkovej ceny formátu A4, ktorá je v tomto prípade 1,95 €.

 

Tlač dokumentov: čiernobiela tlač textových dokumentov, prípadne čiarových obrázkov v cene 0,55 € za A4 alebo čiernobiela plošná tlač obrázkov 1,25 € za A4, farebná tlač čiarových obrázkov v cene 0,99 € za A4, farebná plošná tlač obrázkov 2,99 € za A4.

 

Pre každý typ prác možnosť zľavy pre súkromné osoby, živnostníkov a drobných podnikateľov dohodou.

Ceny sú uvádzané bez DPH.