Administrácia počítačových systémov

Pre živnostníkov a malé alebo stredné firmy je finančne nevýhodné a v niektorých prípadoch až nerealizovateľné zamestnávať na plný úväzok špecialistu zameraného na administráciu počítačových systémov. Pritom funkčnosť počítačov a bezpečnosť firemných dát stojí a padá na pravidelnej údržbe a to tak počítačov a ich programového vybavenia. Toto všetko sa týka aj domácich používateľov vlastniacich svoj osobný počítač. Počítač je tu pre to, aby ho človek využíval. A nie každý používateľ musí byť hneď odborníkom, ktorý si svoj systém udrží trvale v plne funkčnom, dostatočne výkonnom a spoľahlivom stave.

 

Dnešná doba je dobou komunikácie. Pre každého je nevyhnutné pripojenie k internetu na získavanie potrebných informácií alebo aspoň kvôli elektronickej pošte. Pritom práve internet okrem svojich služieb umožňuje aj vznik a šírenie stále novších druhov vírusov a programov určených k odhaľovaniu nedokonalostí operačných systémov, prieniku do Vašich počítačov a následnému poškodeniu alebo zneužitiu Vašich dát a informácií o Vašom podnikaní. Ak používate internet k modernému spôsobu platieb formou internet bankingu môžu byť pri nesprávnom zabezpečení v ohrození aj Vaše úspory. Deň čo deň celé tímy programátorov pracujú na odstránení zistených nedostatkov, aktualizácii operačných systémov, antivírových a používateľských programov. Nie je v silách človeka, ktorý chce úspešne podnikať v úplne inej oblasti než je oblasť informačných technológií, aby s týmto trendom udržal krok. Využite teda služby, ktoré tu poskytujem pre Vás, sledujúc za Vás skryté nebezpečenstvo a prichádzajúc práve vtedy, keď to najviac potrebujete. Udržte tak svoje dáta a informácie v bezpečí.

 

Ponúkam nasledovné služby zamerané na zaistenie Vašich systémov:

  • Predaj, inštalácia a aktualizácia operačných systémov Windows, antivírusových programov a Vašich používateľských programov. Len správna inštalácia, nastavenie a zladenie celého systému je zárukou dlhodobej funkčnosti a výkonnosti Vašich počítačov.
  • Inštalácia a nastavenie a bežná údržbu Vašich tlačiarní a ďalších periférií.
  • Jednorazové zálohovanie Vami vybraných dát napálením na CD/DVD, prípadne pravidelné zálohovanie v dohodnutých časových intervaloch. Systematické zálohovanie určite oceníte v prípade havárie počítača.
  • Neustála dostupnosť pomoci. Pri práci s počítačom sa môžu vyskytnúť situácie, s ktorými si Vy alebo Vaši pracovníci nemusíte vedieť dať vždy rady. Mnoho z nich je možné vyriešiť operatívne a rýchlo aj po telefóne. V prípade tých ostatných, vážnejších, je k dispozícii moja pomoc osobne, v súrnych prípadoch takmer okamžite. Limitom je iba vzdialenosť Vášho pracoviska.
  • Predaj, servis a oprava Vašich počítačov vrátane dodávky nových komponentov ako náhradu za tie, ktoré už doslúžili. Rovnako môžete využiť predaj nových komponentov a počítačových programov na rozšírenie možností Vašich počítačov.
  • Inštalácia alternatívnych počítačových systémov. Zdajú sa Vám operačné systémy alebo používané programy príliš drahé? Existujú systémy, ktorých zaobstaranie je absolútne legálne a pritom sú k dispozícii zdarma. Ako príklad môžem uviesť rôzne distribúcie stále viac rozšíreného operačného systému Linux alebo robustnejšieho a stabilnejšieho BSD. Pre každý z nich existujú náhrady bežne používaných kancelárskych programov, ktoré sú zväčša tiež zdarma. Jedinými nákladmi je čas strávený ich stiahnutím z internetu a ich inštaláciou. Pribúda tiež stále viac a viac špecializovaných aplikácií pre rôzne oblasti činností, ktoré pracujú pod týmito alternatívnymi operačnými systémami.
  • Inštalácia súborových a apkikačných serverov. Tieto systémy majú svoje špecifiká a požiadavky najmä z hľadiska zaistenia bezpečnosti a výkonnosti. Viac sa môžete dozvedieť v sekcii Počítačové siete a Webový dizajn.