Projekčná činnosť

Okrem služieb v oblasti informačných technológií ponúkam aj služby v oblasti projekčnej a konštrukčnej činnosti zameranej na strojárstvo. V rozkresľovaní detailnej výkresovej dokumentácie a vo vektorizácii výkresov mám dlhoročné skúsenosti. Azda Vás osloví takáto možnosť v prípade, že nemáte dostatok projekčných pracovníkov v trvalom pracovnom pomere a potrebujete urýchlene dokončiť dokumentáciu k určitému termínu.