Návrh a budovanie počítačových sietí

Využitie mojich služieb sa pre Vás stane cestou k vytvoreniu kvalitných štruktúrovaných sieťových rozvodov slúžiacich na prepojenie Vašich počítačov so zameraním na rýchlosť toku dát.

 

Voľne pohodené káble nielen sťažujú čistenie miestností, ale sú tiež zdrojom častých porúch, prerušení, výpadkov a zníženia výkonu siete spomalením prenosu dát v dôsledku vzájomného rušenia. Bez vzájomného prepojenia počítačov do siete je dnes nemysliteľné efektívne využívanie systémových prostriedkov. Len výkonná a správne nastavená sieť Vám zaistí využitie ktorejkoľvek tlačiarne z ľubovoľného počítača Vašej firmy a zdieľanie dôležitých spoločných firemných dokumentov. Inštalácia súborového servera zaistí Vašim pracovníkom ukladanie dokumentov do zdieľaných diskových priestorov, kde k nim majú prístup všetci, prípadne je možné nastaviť individuálny prístup jednotlivých pracovníkov alebo skupín k určeným okruhom dokumentov. Centralizované ukladanie dát zároveň zjednoduší proces ich zálohovania.

 

Ponúkam nasledovné služby na zaistenie kvalitného prepojenia vašich počítačov do funkčnej siete:

  • Pevné vedenie štruktúrovanej počítačovej siete s uložením káblov do plastových rozvodových líšt upevnených na stenu.
  • Montáž sieťových zásuviek.
  • Zhotovenie káblov na pripojenie počítačov k počítačovej sieti.
  • Inštalácia sieťových kariet do počítačov a inštalácia ďalších potrebných aktívnych a pasívnych prvkov do Vašej počítačovej siete.
  • Inštalácia ovládačov a programového vybavenia a nastavenia jednotlivých komponentov.
  • Dodávka, inštalácia, nastavenie a prevádzkovanie súborových serverov. Ich výhodou je centralizovaná správa Vašich dokumentov a ostatných firemných dát. Prístup k jednotlivým dokumentov je možné nastavovať individuálne. Dáta tak sú k dispozícii všetkým pracovníkom, ktorí majú oprávnenie do nich pristupovať a zároveň je možné zaistiť centralizované a pravidelné zálohovanie správcom systému.