Tvorba webových stránok

Potrebujete zviditeľniť Vaše produkty alebo služby? Neviete si rady, ako to urobiť a kde umiestniť svoju prezentáciu, aby ju malo na očiach čo najviac ľudí? Internet je pre to tým najvhodnejším miestom. Z Vami dodaných podkladov o Vašej firme a jej produktoch a službách Vám vytvorím webové stránky, ktoré Vám umožnia informovať Vašich klientov o Vami poskytovaných službách a pritiahnu Vám ďalších zákazníkov.

 

Ponúkam nasledovné služby v oblasti internetu:

  • Tvorba webových stránok spracovaných podľa dodaných podkladov, v grafickom prevedení podľa vášho výberu a obojstrannej dohody.
  • Doplnenie vašich stránok obrázkami alebo fotografiami z dodaných materiálov. Pri dodávke papierových podkladov zaisťujem ich prevod do elektronickej formy skenovaním.
  • Vaše stránky umiestnim na serveroch s vysoko rýchlostným pripojením zaručujúcim vašim zákazníkom rýchle načítavanie vašich stránok. Poplatky za umiestnenie stránok nie sú vysoké (cca 25 € ročne). V prípade požiadavky na maximálne zníženie nákladov však vaše stránky môžem umiestniť na serveroch poskytujúcich umiestnenie zdarma. Nevýhodu tohto maximálne lacného riešenia (istá neprehľadnosť zálohovania dát a možnosť príležitostného výpadku) eliminujem zálohovaním vašich stránok na svojich zálohovacích systémoch. Bez ohľadu na to, pre ktorú variantu sa rozhodnete pridám odkazy na Vaše stránky na najväčšie vyhľadávacie portály. Podľa zadaných kľúčových slov vás ľahšie nájdu Vaši potenciálni zákazníci.
  • Sprostredkovanie pripojenia vašej firmy k internetu.
  • Ak máte zriadené dostatočne rýchle a permanentné pripojenie k internetu, máte možnosť nechať si zaregistrovať vlastnú doménu v tvare vasafirma.sk. V prípade takéhoto riešenia môžem nainštalovať webový server priamo u Vás. Server v tom prípade bude tvoriť vstupnú bránu vašej firmy do sveta internetu. Výhodou takého riešenia je absolútna kontrola vašej domény, neobmedzené množstvo schránok elektronickej pošty a ich jednoduché pridávanie alebo rušenie, jednoduchšie spravovanie vašich webových stránok, ktoré sú takto umiestnené na počítači priamo vo vašej firme. Zvyšujete tým tiež bezpečnosť vašej firemnej siete pred prípadnými útokmi zvonku, nakoľko na webové servery inštalujem operačné systémy, ktoré sú dlhodobo štatisticky vyhodnocované ako systémy s vysokým stupňom bezpečnosti. Stav zabezpečenia denne monitorujem a bezpečnostné aktualizácie inštalujem okamžite na diaľku prostredníctvom internetu.

 

Ukážky internetových prezentácií z mojej tvorby (okrem mojich stránok, ktoré práve čítate) nájdete napríklad na nasledovných stránkach: